MY MENU

ตู้กรองน้ำดื่ม เย็น/ร้อน ต่อตรงท่อประปา (กรองในตัว)2

ตู้กรองน้ำดื่ม(ร้อน-เย็น) Model :WP9HC-P

• ตัวตู้ทำจากพลาสติก ABS อย่างดี
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100% (กระป๋องปั๊มขึ้นรูป)
• ถังน้ำเย็นบรรจุ 4 ลิตร /ร้อน 2 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐาน 3 ขั้นตอน ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี
• คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง น้ำยา HFC-134A
• เหมาะสำหรับน้ำประปาที่สะอาดแล้ว
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี
ขนาดตู้ 310 x 310 x 970
น้ำหนัก Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50/60 Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม(ร้อน-เย็น) Model : WP9HC-RO

• ตัวตู้ทำจากพลาสติก ABS อย่างดี
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100% (กระป๋องปั๊มขึ้นรูป)
• ถังน้ำเย็นบรรจุ 4 ลิตร /ร้อน 2 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐานจากประเทศเกาหลี 5 ขั้นตอน ระบบ RO
• คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง น้ำยา HFC-134A
• เหมาะสำหรับน้ำประปาที่สะอาดแล้ว
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี
ขนาดตู้ 310 x 310 x 970
น้ำหนัก Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50/60 Hz.

ตู้กรองน้ำดื่ม(ร้อน-เย็น) Model : WP9HC-5 (UV PLUS)

• ตัวตู้ทำจากพลาสติก ABS อย่างดี
• ถังน้ำเย็น/น้ำร้อน สแตนเลส ปลอดสารตะกั่ว 100% (กระป๋องปั๊มขึ้นรูป)
• ถังน้ำเย็นบรรจุ 4 ลิตร /ร้อน 2 ลิตร
• ไส้กรองมาตรฐาน 5 ขั้นตอน ผ่านระบบ UV
• คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง น้ำยา HFC-134A
• เหมาะสำหรับน้ำประปาที่สะอาดแล้ว
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี
ขนาดตู้ 310 x 310 x 970
น้ำหนัก Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V 50/60 Hz.