MY MENU

ตู้ทำน้ำเย็นแสตนเลส 1-10 หัวก๊อก ต่อตรงท่อประปา

เครื่องทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก ต่อตรงท่อปะปา
ยี่ห้อ Standard Model S001


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก  40 x 30 x 110 (ไม่มีล้อ)
ถังบรรจุน้ำ  15 ลิตร ระดับลูกลอย
จำนวนหัวกดน้ำ  1 ก๊อก (ก๊อกตุ๊กตา/ทองเหลือง)
คอมเพรชเซอร์ คุณภาพสูง 1/5 แรงม้า
น้ำยาทำความเย็น R - 134a
ความเย็น 3 - 10 องศา
การใช้กระแสไฟฟ้า 200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็น 2 หัวก๊อก ต่อตรงท่อปะปา
ยี่ห้อ Standard Model S200


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก  50 x 40 x 129 (รวมล้อ)
ถังบรรจุน้ำ  25 ลิตร ระดับลูกลอย ,เต็มปริมาตร 33 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ   2 ก๊อก (ก๊อกตุ๊กตา/ทองเหลือง)
คอมเพรชเซอร์   คุณภาพสูง 1/5 แรงม้า
น้ำยาทำความเย็น  R - 134a
ความเย็น   3 - 10 องศา
การใช้กระแสไฟฟ้า  200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อก ต่อตรงท่อปะปา
ยี่ห้อ Standard Model S300


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก
   65 x 50 x 129 (รวมล้อ)
ถังบรรจุน้ำ   45 ลิตร ระดับลูกลอย , เต็มปริมาตร 64 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ   3 ก๊อก แบบก๊อกตุ๊กตา/ทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์   คุณภาพสูง 1/3 แรงม้า
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น   3 - 10 องศา
การใช้กระแสไฟฟ้า   200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็น ต่อตรงท่อปะปา 4 หัวก๊อก
ยี่ห้อ Standard Model S400


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก   80 x 50 x 129 (รวมล้อ)
ถังบรรจุน้ำ   60 ลิตร ระดับลูกลอย , เต็มปริมาตร 83 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ   4 ก๊อก แบบก๊อกตุ๊กตา/ทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์   คุณภาพสูง 3/8 แรงม้า
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น   3 - 10 องศา
การใช้กระแสไฟฟ้า   200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก แบบต่อท่อประปา
ยี่ห้อ STANDARD Model S500


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก    100 x 50 x 129 (รวมล้อ)
การทำความเย็นสูงสุด   75 ลิตร ระดับลูกลอย , เต็มปริมาตร 109 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ   5 ก๊อก แบบก๊อกตุ๊กตา/ก๊อกทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์   คุณภาพสูง 3/8 แรงม้า
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น   3 - 10 องศา
การใช้กระแสไฟฟ้า  200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็นต่อตรงท่อปะปา 6 หัวก๊อก
ยี่ห้อ Standard Model S600


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก   120 x 50 x 129 (รวมล้อ)
การทำความเย็นสูงสุด   90 ลิตร ระดับลูกลอย , เต็มปริมาตร 134 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ   6 ก๊อก แบบก๊อกตุ๊กตา/ก๊อกทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์   คุณภาพสูง 1/2 แรงม้า
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น   3 - 10 องศา
การใช้กระแสไฟฟ้า   200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็น 1 ก๊อก น้ำร้อน 1 ก๊อก แบบต่อตรงท่อประปา
ยี่ห้อ STANDARD Model S200-C1-H1


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก
   50 x 40 x 129 (รวมล้อ)
ถังบรรจุน้ำเย็น/น้ำร้อน  25 ลิตร ระดับลูกลอย ,เต็มปริมาตร 33 ลิตร / น้ำร้อน 4 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ 1 ก๊อก(ร้อน) ,1 ก๊อก(เย็น) แบบก๊อกตุ๊กตา/ทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์   1/5 แรงม้า ยี่ห้อ KK บมจ.กุลธร เคอร์บี้
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น   3 - 10 องศา, ฮีตเตอร์ 600 วัตต์
การใช้กระแสไฟฟ้า  200 - 240 V

  • 1
  • 2