MY MENU

ตู้ทำน้ำเย็นแสตนเลส 2

เครื่องทำน้ำเย็น 2 ก๊อก น้ำร้อน 1 ก๊อก แบบต่อตรงท่อประปา
ยี่ห้อ STANDARD Model S300-C2-H1


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก   65 x 50 x 129 (รวมล้อ)
ถังบรรจุน้ำเย็น/น้ำร้อน   45 ลิตร ระดับลูกลอย , เต็มปริมาตร 64 ลิตร / น้ำร้อน 4 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ 1 ก๊อก(ร้อน) ,2 ก๊อก(เย็น) แบบก๊อกตุ๊กตา/ทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์   1/3 แรงม้า ยี่ห้อ KK บมจ.กุลธร เคอร์บี้
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น/ความร้อน   3 - 10 องศา , ฮีตเตอร์ 600 วัตต์
การใช้กระแสไฟฟ้า   200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็น 3 ก๊อก น้ำร้อน 1 ก๊อก แบบต่อตรงท่อประปา
ยี่ห้อ STANDARD Model S400-C3-H1


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก  80 x 50 x 129 (รวมล้อ)
ถังบรรจุน้ำเย็น/น้ำร้อน   60 ลิตร ระดับลูกลอย ,เต็มปริมาตร 64 ลิตร / น้ำร้อน 4 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ 1 ก๊อก(ร้อน) ,3 ก๊อก(เย็น) แบบก๊อกตุ๊กตา/ทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์   3/8 แรงม้า ยี่ห้อ KK บมจ.กุลธร เคอร์บี้
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น/ความร้อน   3 - 10 องศา , ฮีตเตอร์ 600 วัตต์
การใช้กระแสไฟฟ้า   200 - 240 V

เครื่องทำน้ำเย็น 2 ก๊อก น้ำร้อน 2 ก๊อก แบบต่อตรงท่อประปา
ยี่ห้อ STANDARD Model S500-C4-H1


คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดภายนอก  100 x 50 x 129 (รวมล้อ)
ถังบรรจุน้ำเย็น/น้ำร้อน  75 ลิตร ระดับลูกลอย ,เต็มปริมาตร 109 ลิตร/น้ำร้อน 4 ลิตร
จำนวนหัวกดน้ำ  1 ก๊อก(ร้อน) ,3 ก๊อก(เย็น) แบบก๊อกตุ๊กตา
/ทองเหลือง
คอมเพรชเซอร์  3/8 แรงม้า ยี่ห้อ KK บมจ.กุลธร เคอร์บี้
น้ำยาทำความเย็น   R - 134a
ความเย็น/ความร้อน  3 - 10 องศา , ฮีตเตอร์ 600 วัตต์
การใช้กระแสไฟฟ้า   200 - 240 V

  • 1
  • 2