MY MENU

ตู้ทำน้ำเย็นร้อน แบบถังคว่ำ

ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน 2 หัวก็อก แบบตั้งพื้น (ถังคว่ำ) รุ่น ABS-CX5

• โครงสร้างใช้พลาสติก ABS ทนทานแข็งแรง
• เท้งค์น้ำเย็นแสตนเลสอย่างดี ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ความจุน้ำเย็น 3 ลิตร น้ำร้อน 2 ลิตร
• มีช่องเก็บของด้านล่าง ภายในตู้
• อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4-10 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์ พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี

ขนาดตู้ 31 x 31 x 97 cm
น้ำหนัก 13.8 Kgs.
เเรงดันไฟฟ้า  220 V. / 50Hz. / 60Hz.

______________________________________________________________________________________________

ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อกแบบตั้งพื้น (ถังคว่ำ) รุ่น Rwc15

• โครงสร้างใช้พลาสติก ABS 3 ด้าน แข็งแรงทนทาน
• แท้งค์น้ำเย็นแสตนเลสอย่างดี ปลอดสารตะกั่ว 100%
• ความจุน้ำเย็น 4 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4‐8 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์ พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

ขนาดตู้
30 x 34.5 x 103 cm
น้ำหนัก 21 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

______________________________________________________________________________________________

ตู้ทำน้ำเย็น 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น (ถังคว่ำ) รุ่น Rwc152

• โครงสร้างใช้พลาสติก ABS 3 ด้าน แข็งแรงทนทาน
• แท้งค์น้ำเย็นแสตนเลสอย่างดีปลอดสารตะกั่ว 100%
• ความจุน้ำเย็น 4 ลิตร , หัวจ่าย 2 หัวก๊อก
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4‐8 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

ขนาดตู้ 30 x 34.5 x 103 cm
น้ำหนัก 21 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

______________________________________________________________________________________________

ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน 2 หัวก๊อกแบบตั้งพื้น (ถังคว่ำ) รุ่น Rwc15 HC

• โครงสร้างใช้พลาสติก ABS 3 ด้าน แข็งแรงทนทาน
• แท้งค์น้ำเย็นแสตนเลสอย่างดีปลอดสารตะกั่ว 100%
• ความจุน้ำเย็น 4 ลิตร , ความจุน้ำร้อน 2 ลิตร
• อูณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด 4‐8 องศา , อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 92 องศา
• น้ำยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

ขนาดตู้ 30 x 34.5 x 103 cm
น้ำหนัก 21 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

______________________________________________________________________________________________

ตู้ทำนำ้ ร้อน-เย็น แบบถังล่าง TPW‐SBL

• โครงสร้างใช้พลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน
• ทำความเย็น 4 ลิตร และ นำ้ ร้อน 2 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง
• นำ้ ร้อน 1 ลิตร , นำ้ เย็น 3 ลิตร
• อูณหภูมินำ้ เย็นต่ำสุด 3 องศา , อุณหภูมินำ้ ร้อนสูงสุด 92 องศา
• นำ้ ยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์ พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี
 
ขนาดตู้
33 x 43 x 116 cm
นำ้ หนัก
21 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า
220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้ทำนำ้ ร้อน-เย็น แบบถังล่าง TPB‐SBL

• โครงสร้างใช้พลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน
• ทำความเย็น 4 ลิตร และ นำ้ ร้อน 2 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง
• นำ้ ร้อน 1 ลิตร , นำ้ เย็น 3 ลิตร
• อูณหภูมินำ้ เย็นต่ำสุด 3 องศา , อุณหภูมินำ้ ร้อนสูงสุด 92 องศา
• นำ้ ยาฟีออนส์ R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• คอมเพรสเซอร์ พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี
 
ขนาดตู้ 33 x 43 x 116 cm
นำ้ หนัก 21 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. / 50Hz. / 60Hz.

ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น แบบล่าง SBL724BS
 

• ตัวตู้ทำจากพลาสติก ABS อย่างดี
• แท้งค์น้ำเย็นสแตนเลส(กระป๋องปั๊มขึ้นรูป) ปลอดสารตะกั่ว 100%
• น้ำร้อน 2 ลิตร , น้ำเย็น 4 ลิตร(น้ำธรรมดาภายในตู้ 5 แกลลอน)
• คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง ความเย็น 4 C น้ำร้อน 95 C
• น้ำยา R134a (Non CFC)
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี อุปกรณ์อิเลคทรอนิค 1 ปี

ขนาดตู้ 32 x 32 x 103.5 cm
น้ำหนัก 20.5 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. 50/60 Hz.

ตู้ทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC1

• ตัวตู้ทำจากพลาสติก ABS อย่างดี พร้อมขาในตัว
• แท้งค์น้ำเย็นสแตนเลสอย่างดี (กระป๋องปั๊มขึ้นรูป) ปลอดสารตะกั่ว 100%
• น้ำเย็น 3 ลิตร (20 ลิตร รวมขวดคว่ำ)
• คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง ความเย็น 3-10 องศา C
• น้ำยา R134a (Non CFC)
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขนาดตู้ 310 x 3290 x 953 มม.
น้ำหนัก 17 Kgs.

ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อก แบบตั้งพื้น รุ่น SC9HC

• ตัวตู้ทำจากพลาสติก ABS อย่างดี พร้อมขาในตัว
• แท้งค์น้ำเย็นสแตนเลสอย่างดี(กระป๋องปั๊มขึ้นรูป) ปลอดสารตะกั่ว 100%
• น้ำร้อน 2 ลิตร , น้ำเย็น 3 ลิตร(20 ลิตร รวมขวดคว่ำ)
• คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง ความเย็น 3-10 องศา C
• น้ำยา R134a (Non CFC)
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี

ขนาดตู้ 310 x 310 x 970
น้ำหนัก 20 Kgs.
แรงดันไฟฟ้า 220 V. 50/60 Hz.

  • 1
  • 2